Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
 • 01:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 01:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 02:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 11
 • 03:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 19
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 11
 • 04:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 05:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 05:30
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 12
 • 06:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
 • 06:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
 • 07:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 07:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 08:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 08:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 7)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 7)
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 8)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 8)
 • 10:30
  Trại Xanh
  Tập 23
 • 11:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 11:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 12:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 12:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
 • 13:30
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 11
 • 14:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
 • 14:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
 • 15:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 15:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 16:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 16:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 81
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 82
 • 18:00
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 12
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 20:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 11
 • 20:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 19
 • 21:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 11
 • 22:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 22:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • • LIVE
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
 • 23:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12
Đông Phương Chiến Ký (Tập 10)
Thời gian chiếu: 20:30 31/01/2023 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Thời kỳ Chiến Quốc, Nhật Bản trở thành thế giới quỷ quái hống hách lộng hành và con người luôn luôn bị hãm hại. Bởi vậy, những samurai gắng sức diệt quỷ để giành lại thế giới con người.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật