Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 43
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 44
 • 01:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
 • 01:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 18
 • 02:30
  Trại Xanh
  Tập 7
 • 03:00
  Trại Xanh
  Tập 8
 • 03:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 23
 • 04:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 1
 • 04:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
 • 05:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
 • • LIVE
  Horimiya
 • 06:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 85
 • 06:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 07:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 11
 • 07:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 12
 • 08:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 08:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 17
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 41
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 42
 • 10:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 11:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 11
 • 11:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 12
 • 12:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 12:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 13:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 17
 • 13:30
  Horimiya
  Tập 5
 • 14:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 85
 • 14:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 15:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 11
 • 15:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 12
 • 16:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 16:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 17:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 10
 • 17:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 11
 • 18:00
  Horimiya
  Tập 6
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 43
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 44
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 18
 • 20:00
  Trại Xanh
  Tập 7
 • 20:30
  Trại Xanh
  Tập 8
 • 21:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 23
 • 21:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 1
 • 22:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 7)
 • 22:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 8)
 • 23:00
  Trại Xanh
  Tập 7
 • 23:30
  Trại Xanh
  Tập 8

Animax
Horimiya - Tập 6

05:30
15/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật