Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 7)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 7)
 • 00:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 8)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 8)
 • 01:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 9
 • 01:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 10
 • 02:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 11
 • 02:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 8
 • 03:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 9
 • 03:30
  Cuộc Nổi Loạn Của Ma Thú
  Tập 1
 • 04:00
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 5
 • 04:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 9
 • 05:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 10
 • 05:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 10
 • 06:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 61
 • 06:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 62
 • 07:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 07:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 08:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 63
 • 08:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 64
 • 09:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 10
 • 09:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 5)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 5)
 • • LIVE
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 6)
 • 10:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 20
 • 11:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 11:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 12:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 63
 • 12:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 64
 • 13:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 10
 • 13:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 9
 • 14:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 61
 • 14:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 62
 • 15:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 15:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 16:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 63
 • 16:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 64
 • 17:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 3
 • 17:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 4
 • 18:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 10
 • 18:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 7)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 7)
 • 19:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 8)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 8)
 • 19:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 11
 • 20:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 8
 • 20:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 9
 • 21:00
  Cuộc Nổi Loạn Của Ma Thú
  Tập 1
 • 21:30
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 5
 • 22:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 9
 • 22:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 10
 • 23:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 8
 • 23:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 9

Animax
Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 6)

10:00
05/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật