Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:04
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 18
 • 00:36
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 19
 • 01:06
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 20
 • 01:38
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 10
 • 02:06
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 11
 • 02:34
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 12
 • 03:02
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 1
 • 03:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 2
 • 04:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 4
 • 04:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 5
 • 05:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 6
 • 05:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 7
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 7
 • 07:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 8
 • 07:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 9
 • 08:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 10
 • 08:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 11
 • 09:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 12
 • 09:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 10
 • 10:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 11
 • 10:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 12
 • 11:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 1
 • 11:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 2
 • 12:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 73
 • 12:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 74
 • 13:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 75
 • • LIVE
  Gintama (Phần 2)
 • 14:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 7
 • 14:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 8
 • 15:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 9
 • 15:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 10
 • 16:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10
 • 16:28
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 11
 • 16:56
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 12
 • 17:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 1
 • 17:58
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 2
 • 18:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 73
 • 18:58
  Gintama (Phần 2)
  Tập 74
 • 19:26
  Gintama (Phần 2)
  Tập 75
 • 19:54
  Gintama (Phần 2)
  Tập 76
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 17)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 17)
 • 20:58
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 18)
 • 21:26
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 19)
 • 21:54
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 20)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 20)
 • 22:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 15
 • 23:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 16
 • 23:32
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 17

Animax

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật