Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 5
 • 00:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 6
 • 01:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 01:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 02:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 19
 • 02:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 6
 • 03:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 7
 • 03:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 8
 • 04:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 9
 • 04:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 10
 • 05:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 3
 • 05:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 4
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 06:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 9)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 9)
 • 07:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 10)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 10)
 • 07:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 11)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 11)
 • 08:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 12)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 12)
 • 08:30
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 9
 • 09:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 10
 • 09:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 6
 • 10:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 7
 • 10:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 8
 • 11:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 9
 • 11:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 10
 • 12:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 61
 • 12:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 62
 • 13:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 63
 • 13:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 64
 • 14:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 9)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 9)
 • 14:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 10)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 10)
 • 15:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 11)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 11)
 • 15:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 12)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 12)
 • 16:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 5
 • 16:28
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 6
 • 16:56
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 7
 • 17:24
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 8
 • 17:52
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 9
 • 18:30
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 61
 • 18:58
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 62
 • 19:26
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 63
 • 19:54
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 64
 • 20:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 4
 • 20:58
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 5
 • 21:26
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 6
 • 21:54
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 7
 • 22:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 19
 • 23:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 3
 • • LIVE
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)

Animax
Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2) - Tập 4

23:30
03/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật