Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
 • 00:30
  Thuần Thú Sư (Tập 11)
  Thuần Thú Sư (Tập 11)
 • 01:00
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
 • 01:30
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
 • 02:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 02:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 03:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 4
 • 03:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 5
 • 04:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 3)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 3)
 • 04:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 4)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 4)
 • 05:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)
 • 05:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 6)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 6)
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 3
 • 07:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 4
 • 07:30
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
 • 08:00
  Thuần Thú Sư (Tập 11)
  Thuần Thú Sư (Tập 11)
 • 08:30
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
 • 09:00
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
 • 09:30
  Trại Xanh
  Tập 3
 • 10:00
  Trại Xanh
  Tập 4
 • 10:30
  Trại Xanh
  Tập 5
 • 11:00
  Trại Xanh
  Tập 6
 • 11:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 12:00
  Horimiya
  Tập 2
 • 12:30
  Horimiya
  Tập 3
 • 13:00
  Horimiya
  Tập 4
 • 13:30
  Horimiya
  Tập 5
 • 14:00
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
  Thuần Thú Sư (Tập 10)
 • • LIVE
  Thuần Thú Sư (Tập 11)
 • 15:00
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
  Thuần Thú Sư (Tập 12)
 • 15:30
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
 • 16:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 85
 • 16:28
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 16:56
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 17:24
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 18:00
  Trại Xanh
  Tập 3
 • 18:28
  Trại Xanh
  Tập 4
 • 18:56
  Trại Xanh
  Tập 5
 • 19:24
  Trại Xanh
  Tập 6
 • 20:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 20:28
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 20:56
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 4
 • 21:24
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 5
 • 22:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 3)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 3)
 • 22:28
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 4)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 4)
 • 22:56
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 5)
 • 23:24
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 6)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 6)

Animax
Thuần Thú Sư (Tập 11)

14:30
14/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật