Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Naruto
  Tập 86
 • 01:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 01:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 04:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 04:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 05:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 06:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 06:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 07:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 07:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 08:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 08:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 09:30
  Naruto
  Tập 83
 • 10:00
  Naruto
  Tập 84
 • 10:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 11:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 11:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 12:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 12:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 3
 • 14:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 14:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • • LIVE
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
 • 15:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 16:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 16:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 48
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 49
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 18:30
  Naruto
  Tập 85
 • 19:00
  Naruto
  Tập 86
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 20:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 21:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 22:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 22:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 23:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 23:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
Lupin Đệ Tam (Phần 5 - Tập 18)
Thời gian chiếu: 12:30 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Lupin đệ tam là một phim trộm cắp năm 2014 của Nhật Bản do Kitamura Ryuhei đạo diễn, dựa trên manga cùng tên của họa sĩ Monkey Punch, với sự tham gia của các diễn viên Oguri Shun, Ngôn Thừa Húc, Tamayama Tetsuji, Ayano Gō, Kuroki Meisa và Tadanobu Asano.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật