Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Thất Hình Đại Tội
 • 00:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 15
 • 01:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 16
 • 01:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 3
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 4
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 03:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 04:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Mối Liên Kết Băng Giá
  Tập
 • 06:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 13
 • 07:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập
 • 07:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 08:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 1
 • 09:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 2
 • 09:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 10:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 3
 • 10:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 4
 • 11:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 11:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 12:00
  Naruto (Tập 61)
  Naruto (Tập 61)
 • 12:30
  Naruto (Tập 62)
  Naruto (Tập 62)
 • 13:00
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 13:30
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)
 • 14:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 13
 • 15:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập
 • 15:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 16:00
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 11
 • 16:28
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 12
 • 17:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 1
 • 17:28
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 2
 • 17:56
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 18:30
  Naruto (Tập 61)
  Naruto (Tập 61)
 • 18:58
  Naruto (Tập 62)
  Naruto (Tập 62)
 • 19:26
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 19:54
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)
 • 20:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 23
 • 20:58
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 24
 • 21:30
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 1
 • 21:58
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 2
 • 22:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 11
 • 23:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 12
 • 23:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 13

Animax
Thất Hình Đại Tội - Tập 14

00:00
02/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật