Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 77
 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 78
 • 01:00
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 3
 • 01:30
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 4
 • 02:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 9
 • 02:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
 • 03:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)
 • 03:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 7
 • 04:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 10
 • 04:30
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 3
 • 05:00
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 4
 • 05:30
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 7
 • 06:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 57
 • 06:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 58
 • 07:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 13
 • 08:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 59
 • 08:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 60
 • 09:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 8
 • 09:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 75
 • 10:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 76
 • 10:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 58
 • 11:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 13
 • 12:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 59
 • 12:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 60
 • • LIVE
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
 • 13:30
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 6
 • 14:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 57
 • 14:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 58
 • 15:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 13
 • 16:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 59
 • 16:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 60
 • 17:00
  Vị Thần Hủy Diệt Ngồi Cạnh Tôi
  Tập 12
 • 17:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 1
 • 18:00
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 7
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 77
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 78
 • 19:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 9
 • 20:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)
 • 21:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 7
 • 21:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 10
 • 22:00
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 3
 • 22:30
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 4
 • 23:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 5)
 • 23:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 6)

Animax
Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng - Tập 8

13:00
27/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật