Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 80)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 80)
 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 81)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 81)
 • 01:00
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
 • 01:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 14)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 14)
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 02:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 03:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 03:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 04:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 31
 • 04:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
 • • LIVE
  Thất Hình Đại Tội (Tập 14)
 • 05:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 2
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 30
 • 06:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 1
 • 07:00
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
 • 07:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
 • 08:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Tuyết Kí Ức
  Tập 1
 • 09:05
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 4
 • 09:35
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 78)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 78)
 • 10:02
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 79)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 79)
 • 10:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 1
 • 11:00
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
 • 11:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
 • 12:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Tuyết Kí Ức
  Tập 1
 • 13:05
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 4
 • 13:32
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 1
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 30
 • 14:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 1
 • 15:00
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 11)
 • 15:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 12)
 • 16:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Tuyết Kí Ức
  Tập 1
 • 17:05
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 33)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 33)
 • 17:32
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 34)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 34)
 • 18:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 2
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 80)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 80)
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 81)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 81)
 • 19:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 20:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 20:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 21:00
  Horimiya
  Tập 1
 • 21:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 31
 • 22:00
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 13)
 • 22:30
  Thất Hình Đại Tội (Tập 14)
  Thất Hình Đại Tội (Tập 14)
 • 23:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 23:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2

Animax
Thất Hình Đại Tội (Tập 14)

05:00
30/11/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật