Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Hẹn Hò Giấu Mặt (Tập 44)

Yêu thích

Hẹn Hò Giấu Mặt (Tập 44)

Thời gian chiếu: 12:00 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Hạ thiên - là 1 cô gái xấu xí, làm biên tập chuyên mục ở đài phát thanh, tính tình hướng nội, do một lần đấu khẩu với mẹ mà cá cược với mẹ rằng, đến ngày cưới của em gái, sẽ dẫn bạn trai về ra mắt. Mẹ Hạ Thiên đồng ý, từ lúc cá cược cho tới hôn lễ còn 278 ngày. Hạ thiên có đăng lên trên chương trình phát thanh nói về trận cá cược của mình và cũng hấp dẫn rất nhiều đối tượng hẹn hò, và lần lượt thất bại... Đến hôn lễ của em gái, cố mới phát hiện ra, tình yêu thực sự vẫn luôn ở bên mình...