Sorry, this video is not available in your country.

AXN 2012

Yêu thích

2012

Thời gian chiếu: 07:40 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 170 phút

Bộ phim về thảm kịch lấy cảm hứng từ lịch Maya và thảm họa diệt vong năm 2012. Một nhà văn thất thế nỗ lực cứu lấy gia đình khi một loạt thảm họa diễn ra khắp toàn cầu đe dọa đến sự sống còn của loài người.