Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 01:10
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  The Following Sea
 • 02:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
 • 02:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 04:20
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
 • 05:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
 • 06:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
 • 07:40
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 09:10
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  The Following Sea
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 10:00
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 10:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Perception
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 11:40
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 13:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Clean Sweep
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 14:05
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 14:55
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 16:25
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Heartbreak
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 15
 • 19:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Battle Of The Biggest Fans
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Mwd
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 20:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  It's All In The Details
 • 21:45
  S.w.a.t. (Phần 5)
  Family
 • 22:40
  S.w.a.t. (Phần 5)
  Quandary
 • 23:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Clean Sweep
Hudson Và Rex (Phần 4 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 14:25 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thanh tra Charlie Hudson của đội trọng án hợp tác cùng chú chó Rex để cùng điều tra các vụ án khó.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật