Sorry, this video is not available in your country.

AXN Nữ Ngoại Trưởng (Phần 5 - Tập 2)

Yêu thích

Nữ Ngoại Trưởng (Phần 5 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 22:40 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sau khi rời bỏ vị trí chuyên viên phân tích của CIA vì lý do đạo đức, Elizabeth McCord quay lại với cương vị nữ Ngoại trưởng do Tổng thống bổ nhiệm. Giờ đây cô phải làm gì để cân bằng vị thế chính trị đối nội cũng như đối ngoại?