Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 23
 • 01:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 26
 • 02:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Tập 11
 • 03:15
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 5
 • 04:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 23
 • 06:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Tập 11
 • 06:45
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
 • 07:35
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 5
 • 08:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 24
 • 09:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 26
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 10:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
 • 11:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 12
 • 11:50
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 5
 • 12:45
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 26
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 24
 • 14:30
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 12
 • 15:20
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 5
 • 16:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
 • 17:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 27
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 18:05
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 5)
  Tập 4
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 5)
 • • LIVE
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
 • 19:55
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 13
 • 20:50
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 6
 • 21:45
  Fbi (Phần 6)
  Tập 6
  Fbi (Phần 6)
 • 22:40
  Không Thể Nào Quên (Phần 3)
  Tập 7
 • 23:35
  Fbi (Phần 6)
  Tập 6

AXN

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật