Sorry, this video is not available in your country.

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13)

Thời gian chiếu: 15:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Cuộc thi tìm kiếm tài năng lớn nhất thế giới mùa 13, cùng giàn giám khảo cũ danh giá Simon Cowell, Amanda, Alesha Dixon và David Williams. Quán quân sẽ nhận khoản đầu tư 250.000 bảng Anh và có có cơ hội biểu diễn trước Hoàng gia Anh.