Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 01:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 02:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 03:15
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  1
 • 04:10
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  1
 • 05:05
  Khám Phá Australia Với Simon Reeve
  1
 • 06:00
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 07:00
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 08:00
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 2)
 • 09:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 09:50
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 1)
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 1)
 • 10:45
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins (Tập 1)
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins (Tập 1)
 • 11:45
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 12:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 13:35
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 14:30
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 15:30
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 16:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • • LIVE
  Nhà Máy Thực Phẩm
 • 17:20
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 18:15
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 19:15
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  1
 • 19:45
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  1
 • 20:15
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con (Tập 2)
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con (Tập 2)
 • 21:05
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
 • 21:50
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  2
 • 22:45
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  3
 • 23:40
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con
  2
Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 4)
Thời gian chiếu: 09:50 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật