Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  5
 • 01:25
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn
  2
 • 02:15
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  9
 • 03:10
  Các Hành Tinh
  4
 • 04:10
  Thợ Săn Bão
  6
 • 05:00
  Những Sáng Kiến Thay Đổi Thế Giới
  4
 • 06:00
  Bí Mật Của Làn Da
  1
 • 07:00
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  5
 • 07:55
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn
  2
 • 08:50
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
 • 09:45
  Bí Mật Của Làn Da
  1
 • 10:45
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  5
 • 11:40
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn (Tập 2)
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn (Tập 2)
 • 12:35
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
 • • LIVE
  Bí Mật Của Làn Da
 • 14:30
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  5
 • 15:25
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn (Tập 2)
  Khoa Học Về Giấc Ngủ: Làm Sao Để Ngủ Ngon Hơn (Tập 2)
 • 16:20
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 9)
 • 17:15
  Bí Mật Của Làn Da
  1
 • 18:15
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  5
 • 19:05
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 10)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 10)
 • 20:00
  Thái Lan Hoang Dã (Tập 2)
  Thái Lan Hoang Dã (Tập 2)
 • 21:00
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất (Tập 6)
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất (Tập 6)
 • 21:50
  Thí Nghiệm Placebo: Liệu Bộ Não Có Chữa Khỏi Cho Cơ Thể
  1
 • 22:50
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 10)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 10)
 • 23:45
  Thái Lan Hoang Dã (Tập 2)
  Thái Lan Hoang Dã (Tập 2)
Có Cơ Sở Khoa Học Không? (Tập 1)
Thời gian chiếu: 09:30 09/04/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật