Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
 • 01:25
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 11
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 12
 • 03:15
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 3
 • 04:10
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 05:05
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 06:00
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 3
 • 06:55
  Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 07:45
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 08:35
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 09:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 11
 • 09:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 12
 • 10:20
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 3
 • 11:15
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 12:05
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 11
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 12
 • 13:50
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 3
 • 14:45
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 15:35
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 16:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 11
 • 16:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 12
 • 17:25
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  Tập 3
 • 18:20
  Khám Phá Ấn Độ Cùng Joanna Lumley
  Tập 3
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 20:05
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
 • 21:00
  Khám Phá Kolkta Cùng Sue Perkins
 • 21:55
  Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 22:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 13
 • 23:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 14
 • 23:40
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 18)
Thời gian chiếu: 13:10 23/05/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật