Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Khám Phá Iceland Cùng Alexander Amstrong
  Tập 1
 • 01:25
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 7
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 03:20
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
 • 04:15
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 7
 • 05:10
  Khám Phá Iceland Cùng Alexander Amstrong
  Tập 1
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 06:30
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
 • 07:25
  Khám Phá Iceland Cùng Alexander Amstrong
  Tập 1
 • 08:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 08:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 09:10
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
 • 10:05
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 7
 • 11:00
  Những Người Tiên Phong
  Tập 1
 • 12:00
  Khám Phá Iceland Cùng Alexander Amstrong
  Tập 1
 • 12:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 13:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 13:45
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
 • • LIVE
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
 • 15:35
  Khám Phá Iceland Cùng Alexander Amstrong
  Tập 1
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 17:20
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
  Hành Tinh Trái Đất (Tập 6)
 • 18:15
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 7
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 20:05
  Trò Kết Đôi
  Tập 1
 • 21:00
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 1
 • 22:00
  Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle
  Tập 8
 • 22:50
  Giải Grand Slam Của Robson Green
  Tập 10
 • 23:45
  Trò Kết Đôi
  Tập 1

BBC Earth
Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng - Tập 7

14:40
23/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật