Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • • LIVE
  Tuyệt Chủng: Hiện Thực
 • 02:15
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 5
 • 03:05
  Hành Trình Xuyên Canada Của Griff
  Tập 6
 • 03:55
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • 05:00
  Tuyệt Chủng: Hiện Thực
  Tập
 • 06:00
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
 • 06:55
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • 07:55
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 6
 • 08:40
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 5
 • 09:35
  Bờ Biển New Zealand
  Tập 6
 • 10:20
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
 • 11:15
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • 12:15
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 6
 • 13:00
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 5)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 5)
 • 13:55
  Đô Thị Hoang Dã
  Tập 2
 • 14:50
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • 15:50
  Khám Phá Núi Lửa
  Tập 6
 • 16:35
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 5)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 5)
 • 17:30
  Bờ Biển New Zealand
  Tập 6
 • 18:15
  Hành Tinh Biến Đổi
  Tập 2
 • 19:15
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 6)
  Bên Trong Nhà Máy (Tập 6)
 • 20:10
  Cuộc Đi Săn
  Tập 4
 • 21:00
  Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới
  Tập 5
 • 21:55
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 6
 • 22:45
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 1
 • 23:40
  Cuộc Đi Săn
  Tập 4

BBC Earth
Tuyệt Chủng: Hiện Thực - Tập

01:10
25/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật