Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
 • 01:55
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 7
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 15)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 15)
 • 03:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 16)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 16)
 • 03:50
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
 • 04:55
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  Tập 7
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 5)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 5)
 • 06:30
  Hành Trình Vĩ Đại Của Các Loài Vật Nhỏ Bé
  Tập 1
 • 07:35
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 2
 • 08:35
  Các Loài Động Vật Có Vú (Tập 3)
  Các Loài Động Vật Có Vú (Tập 3)
 • 09:30
  Khám Phá Nước Anh Cùng Joanna Lumley
  Tập 1
 • 10:25
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 7
 • 11:15
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 4
 • 12:10
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 2
 • 13:10
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 1
 • • LIVE
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
 • 15:10
  Tái Sinh Các Công Trình Biểu Tượng
  Tập 7
 • 16:00
  Khám Phá Nước Anh Cùng Joanna Lumley
  Tập 1
 • 16:55
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 1
 • 17:50
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 4
 • 18:45
  Hành Trình Vĩ Đại Của Các Loài Vật Nhỏ Bé
  Tập 1
 • 19:50
  Khám Phá Nước Anh Cùng Joanna Lumley
  Tập 1
 • 20:45
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại (Tập 1)
 • 21:50
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 2
 • 22:50
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Sue Perkins
  Tập 1
 • 23:50
  Hành Trình Vĩ Đại Của Các Loài Vật Nhỏ Bé
  Tập 1

BBC Earth

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật