Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Ben 10

Yêu thích

Ben 10

Thời gian chiếu: 19:35 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Ben trở thành người hùng độc lập sau khi Gwen và Kevin đi học đại học. Cùng với cộng sự mới, họ đã phát hiện ra một thành phố bí mật bên dưới Bellwood. Trong khi đó, Ben bị truy sát bởi một thợ săn bí ẩn mang tên Khyber.