Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Steven Universe

Yêu thích

Steven Universe

Thời gian chiếu: 22:00 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Steven phát hiện ra Ngọc Hồng Lựu có thể thấy trước tương lai và tò mò về những mối nguy hiểm rình rập xung quanh cậu.