Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Quê Hương Tươi Đẹp

Yêu thích

Quê Hương Tươi Đẹp

Thời gian chiếu: 22:50 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Kosovo năm 1999, một góa phụ trẻ Serbi cho một binh sĩ Albani bị thương tá túc dù biết gia đình có thể gặp nguy. Và tình yêu của họ như hoa nở giữa khô cằn, đầy kiên cường, bất chấp khác biệt sắc tộc.