Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi
 • 01:10
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ
  Episode 1
 • 01:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 9
 • 02:00
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Stars
 • 02:50
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi
  Episode 1
 • 03:40
  Tiền Bẩn
  Episode 8
 • 04:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 8
 • 04:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Episode 9
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Interior Designer
 • 06:00
  Cắm Trại Ngẫu Hứng (Tập 1)
  Cắm Trại Ngẫu Hứng (Tập 1)
 • 07:15
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Kamal Muara Jakarta
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
 • 07:40
  Du Ngoạn Bãi Biển
  Dumaguete
 • 08:30
  Hành Trình Của Ấn Độ
  Land Of Innovators
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 09:20
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 2)
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 2)
 • 10:10
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ (Tập 1)
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ (Tập 1)
 • 10:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 9)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 9)
 • 11:00
  Cắm Trại Ngẫu Hứng (Tập 1)
  Cắm Trại Ngẫu Hứng (Tập 1)
 • 12:15
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Kamal Muara Jakarta
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
 • 12:40
  Du Ngoạn Bãi Biển
  Dumaguete
 • 13:30
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Stars
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 14:20
  Hành Trình Của Ấn Độ
  Land Of Innovators
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 15:10
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)
 • 16:00
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 2)
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 2)
 • 16:50
  Tiền Bẩn
  Episode 8
 • 17:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 17:40
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ
  Episode 1
 • 18:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 9)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 9)
 • 18:30
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 1
 • 19:20
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 2
  Ở Ẩn
 • 20:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Cambodia (Siem Reap, Battambang)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 21:00
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
  Project Hope We Have A Dream
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
 • 21:25
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Farming Frontiers
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
 • 21:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Refuelling Energy
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
 • 22:40
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Renewing Energy
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
 • 23:30
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
  Project Hope We Have A Dream
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
 • 23:55
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Farming Frontiers
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc

Discovery Asia
Hành Trình Giải Cứu Cá Voi - Episode 2

00:20
04/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật