Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Yunnan: Land Of Colourful Clouds
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 01:10
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
  Thar: India's Great Desert
 • 02:00
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Enchanted Forest
 • 02:50
  Biên Giới Sumatra
  Frontier Sumatra
 • 03:40
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
  Mysterious Wilds Of India Part 2
 • 04:30
  Người Ý Gốc Hoa
  Episode 2
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
 • 06:00
  Giải Mã Nhật Bản
  Live To Work
  Giải Mã Nhật Bản
 • 06:50
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 07:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  India Kerala On The Path To Gods Country
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 08:30
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Wild Water Paradise
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
 • 09:20
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Yunnan: Land Of Colourful Clouds
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 10:10
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
  Thar: India's Great Desert
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
 • 11:00
  Giải Mã Nhật Bản
  Live To Work
  Giải Mã Nhật Bản
 • 11:50
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 12:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  India Kerala On The Path To Gods Country
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 13:30
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Enchanted Forest
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
 • 14:20
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Wild Water Paradise
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
 • 15:10
  Biên Giới Sumatra
  Frontier Sumatra
  Biên Giới Sumatra
 • 16:00
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Yunnan: Land Of Colourful Clouds
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 16:50
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
  Mysterious Wilds Of India Part 2
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
 • 17:40
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
  Thar: India's Great Desert
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
 • 18:30
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 4)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 4)
 • 19:20
  Ở Nội Mông
  China's Warriors Of Speed
  Ở Nội Mông
 • 20:10
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Ningxia's Field Of Dreams
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
 • • LIVE
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
 • 21:50
  Ở Nội Mông
  The Song Of China's Grasslands
  Ở Nội Mông
 • 22:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Eat, Pray, Livestream
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
 • 23:30
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)

Discovery Asia
Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)

21:00
04/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật