Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 01:10
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 01:35
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 02:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 1)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 1)
 • 02:50
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
 • 03:40
  Bí Mật Của Vùng Đất Sinauli
  Bí Mật Của Vùng Đất Sinauli
 • 04:30
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 1)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 1)
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 3)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 3)
 • 06:00
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
 • 06:50
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
 • 07:40
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
 • 08:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 09:20
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 10:10
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 10:35
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 11:00
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
 • 11:50
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
 • 12:40
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
 • 13:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 1)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 1)
 • 14:20
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 15:10
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
 • 16:00
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 16:50
  Bí Mật Của Vùng Đất Sinauli
  Bí Mật Của Vùng Đất Sinauli
 • 17:40
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 18:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 18:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
 • 19:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
 • 20:10
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
 • 21:00
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 21:50
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • • LIVE
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 23:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)

Discovery Asia
Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)

22:40
21/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật