Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)

Yêu thích

Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)

Thời gian chiếu: 09:20 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Cùng khám phá các địa danh, phong tục tập quán và nhiều khía cạnh cuộc sống của các thành phố ở phía Đông Bắc đất nước Ấn Độ, bằng cách theo chân chương trình trải nghiệm ẩm thực và văn hóa bản xứ nơi đây.