Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • 01:10
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • • LIVE
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
 • 02:50
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 2
 • 03:40
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 3
 • 04:30
  Nhà Thờ Hồi Giáo Kế Bên
  Tập 3
 • 05:30
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 9
 • 06:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 06:50
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
 • 07:40
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 3
 • 08:30
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 3
 • 09:20
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • 10:10
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • 11:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 11:50
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
 • 12:40
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 3
 • 13:30
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 2
 • 14:20
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 3
 • 15:10
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 2
 • 16:00
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • 16:50
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 3
 • 17:40
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • 18:30
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 2
 • 19:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 20:10
  Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu
 • 21:00
  Những Con Người Bên Kia Làn Mây
 • 21:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 22:40
  Philippines Hoang Dã$0 Người Dẫn: Nigel Marven
 • 23:30
  Những Con Người Bên Kia Làn Mây
Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
Thời gian chiếu: 10:10 25/05/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật