Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 01:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 02:00
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 02:50
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 03:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 2)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 11)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 11)
 • 06:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
 • 06:50
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
 • 07:40
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 08:30
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
 • 09:20
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 10:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 11:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
 • • LIVE
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
 • 12:40
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 13:30
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 14:20
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
 • 15:10
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 16:00
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 16:50
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
 • 17:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 18:30
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
 • 19:20
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
 • 20:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 21:00
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)
 • 21:50
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 3)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 3)
 • 22:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
 • 23:30
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)

Discovery Asia
Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)

11:50
19/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật