Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 01:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 02:00
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
 • 02:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 03:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)
 • 05:30
  Du Lịch Bụi Ở Uttarakhand (Tập 5)
  Du Lịch Bụi Ở Uttarakhand (Tập 5)
 • • LIVE
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 06:50
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 07:40
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 08:30
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • 09:20
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 10:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 11:00
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 11:50
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 12:40
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 13:30
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
 • 14:20
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • 15:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 16:00
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 16:50
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 17:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 18:30
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 18:55
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 19:20
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 20:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
 • 21:00
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
 • 21:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
 • 22:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 23:30
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)

Discovery Asia
Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)

06:00
07/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật