Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 01:10
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
 • 02:00
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 5)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 5)
 • 02:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
 • 03:40
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 2)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 2)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 8)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 8)
 • 06:00
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 4)
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 4)
 • 06:50
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 07:15
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 07:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 9)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 9)
 • 08:30
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 6)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 6)
 • 09:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 10:10
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
 • 11:00
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 4)
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 4)
 • 11:50
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 12:15
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 12:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 9)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 9)
 • 13:30
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 5)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 5)
 • 14:20
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 6)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 6)
 • 15:10
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
 • 16:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 16:50
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 2)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 2)
 • 17:40
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 3)
 • 18:30
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
  Câu Chuyện Phi Thường Về Kimchi (Tập 1)
 • 19:20
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 5)
 • 20:10
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
 • 21:00
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • • LIVE
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)
 • 22:40
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
 • 23:30
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)

Discovery Asia
Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)

21:50
26/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật