Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 7
 • 01:00
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 8
 • 01:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 9
 • 02:15
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
  Tập 10
 • 03:05
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 3
 • 03:30
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 4
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • 04:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 3
 • 05:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 9
 • 06:35
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 3
 • 07:00
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 4
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 3
 • 09:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 3
 • • LIVE
  Sinh Tồn Ở Borneo
 • 10:20
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 4
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 3
 • 12:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 3
 • 13:15
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 7
 • 13:40
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 8
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 9
 • 14:55
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
  Tập 10
 • 15:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 2
 • 16:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 3
 • 17:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 4
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 4
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 4
 • 20:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 3
 • 21:00
  Lời Nguyền Của Tam Giác Bermuda
  Tập 4
 • 21:55
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 2
 • 22:50
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể
  Tập 1
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 3
Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 15)
Thời gian chiếu: 17:25 26/03/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật