Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Cuộc Sống Thành Thị: Singapore
  Tập 2
 • 00:35
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 13
 • 01:00
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 14
 • 01:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 13
 • • LIVE
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 12
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 21
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 04:45
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 3
 • 05:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 13
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 12
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 21
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 08:15
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 3
 • 09:05
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Câu Chuyện Của Singapore
  Tập 3
 • 09:30
  Cuộc Sống Thành Thị: Singapore
  Tập 3
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 12
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 21
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 11:35
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 3
 • 12:25
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Câu Chuyện Của Singapore
  Tập 3
 • 12:50
  Cuộc Sống Thành Thị: Singapore
  Tập 3
 • 13:15
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 13
 • 13:40
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 14
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 13
 • 14:55
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
  Tập 6
 • 15:45
  Săn Người Cùng Joel Lambert
  Tập 4
 • 16:35
  Săn Người Cùng Joel Lambert
  Tập 5
 • 17:25
  Săn Người Cùng Joel Lambert
  Tập 6
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 9
 • 19:10
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 4
 • 20:05
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Câu Chuyện Của Singapore
  Tập 3
 • 20:30
  Cuộc Sống Thành Thị: Singapore
  Tập 3
 • 21:00
  Lời Nguyền Của Tam Giác Quỷ Bermuda
  Tập 8
 • 21:55
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 6
 • 22:50
  Thánh Chiến - Sự Hưng Thịnh Và Suy Tàn Của Đế Quốc Nhật Bản
  Tập 1
 • 23:45
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Câu Chuyện Của Singapore
  Tập 3
Họ Làm Như Thế Nào? (phần 15)
Thời gian chiếu: 09:55 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật