Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 5)

Yêu thích

Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 01:25 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bậc thầy làm nhà trên cây Pete Nelson cùng đội kỹ thuật xuất sắc của mình đang đi khắp cả nước, tiếp tục làm ra những ngôi nhà tuyệt vời nhất trên cây để kết nối con người với tự nhiên. Họ cống hiến hết mình trong mỗi dự án nghệ thuật kỳ công này.