Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Tìm Vàng (Tập 14)
 • 01:35
  Tìm Vàng (Tập 15)
  Tìm Vàng (Tập 15)
 • 02:30
  Tìm Vàng (Tập 16)
  Tìm Vàng (Tập 16)
 • 03:25
  Tìm Vàng (Tập 17)
  Tìm Vàng (Tập 17)
 • 04:20
  Hành Trình Khám Phá (Tập 5)
  Hành Trình Khám Phá (Tập 5)
 • 05:10
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 10
 • 05:35
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 11
 • 06:00
  Tìm Vàng (Tập 13)
  Tìm Vàng (Tập 13)
 • 07:00
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 10
 • 07:25
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 11
 • 07:50
  Truy Lùng
  Tập 6
 • 08:40
  Nội Tình Các Vụ Trộm
  Tập 5
 • 09:30
  Bí Ẩn Ở Bảo Tàng: Đụng Độ Người Ngoài Hành Tinh Ở Khu Vực 51
  Tập 0
 • 10:20
  Tìm Vàng (Tập 18)
  Tìm Vàng (Tập 18)
 • 11:10
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 10
 • 11:35
  Sân Bay 24/7: Miami
  Tập 11
 • 12:00
  Những Công Việc Bẩn
  Tập 8
 • 12:50
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 2)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 2)
 • 14:35
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 3)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 3)
 • 15:30
  Hành Trình Khám Phá
  Hành Trình Khám Phá
 • 17:20
  Hành Trình Khám Phá
  Hành Trình Khám Phá
 • 18:15
  Những Công Việc Bẩn
  Tập 9
 • 19:10
  Tuần Lễ Cá Mập: Thoát Khỏi Hiểm Cảnh
  Tập 1
 • 20:05
  Chuyến Săn Bão Táp: Người Viking Trở Lại (Tập 3)
  Chuyến Săn Bão Táp: Người Viking Trở Lại (Tập 3)
 • 21:00
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 4)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 4)
 • 21:55
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 3)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 3)
 • 23:45
  Tuần Lễ Cá Mập: Thoát Khỏi Hiểm Cảnh
  Tập 1

Discovery Channel
Tìm Vàng (Tập 14)

00:40
25/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật