Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Thanh Tra Mỹ - Dẫn Chương Trình: Trung Úy Joe Kenda
  Tập 1
 • 01:35
  Hành Trình Khám Phá: Tập Đặc Biệt
  Tập 0
 • 02:30
  Quái Xế Thoát Thân
  Tập 5
 • • LIVE
  Những Công Việc Bẩn
 • 04:20
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 3
 • 05:10
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 5
 • 06:00
  Bí Ẩn Ở Bảo Tàng: Nhà Tù Alcatraz
  Tập 0
 • 07:00
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
  Tập 12
 • 07:50
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 4
 • 08:40
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
 • 09:30
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  Tập 9
 • 10:20
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 7
 • 11:10
  Tìm Vàng
  Tập 18
 • 12:00
  Tìm Vàng
  Tập 19
 • 12:50
  Tìm Vàng
  Tập 20
 • 13:40
  Tìm Vàng
  Tập 21
 • 14:35
  Tìm Vàng
  Tập 22
 • 15:30
  Giải Cứu Dự Án Cải Tạo Nhà
  Tập 9
 • 15:55
  Giải Cứu Dự Án Cải Tạo Nhà
  Tập 10
 • 16:25
  Giải Cứu Trang Trại
  Tập 4
 • 18:15
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
  Tập 12
 • 19:10
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
  Tập 0
 • 20:05
  Trao Đổi Về Trung Quốc
  Tập 3
 • 21:00
  100 Năm Warner Bros.
  Tập 3
 • 21:55
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
 • 22:50
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 3
 • 23:45
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
  Tập 0

Discovery Channel
Những Công Việc Bẩn - Tập 8

03:25
03/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật