Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:08
  Đội Bay Alaska
  Tập 9
 • 00:53
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 4
 • 01:39
  Kim Loại Texas
  Tập 7
 • 02:28
  Những Chiếc Xe Độc Đáo (Phần 1)
  Tập 6
 • 03:17
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
  Tập 7
 • 04:05
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 7
 • 04:27
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 8
 • 04:51
  Đội Bay Alaska
  Tập 9
 • 05:34
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 16
 • 06:00
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 4
 • 06:45
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 2
 • 07:10
  Đam Mê Động Cơ
  Tập 2
 • 07:54
  Đội Bay Alaska
  Tập 9
 • 08:37
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 4
 • 09:23
  Kim Loại Texas
  Tập 7
 • 10:12
  Những Chiếc Xe Độc Đáo (Phần 1)
  Tập 6
 • 11:01
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
  Tập 7
 • 11:49
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 7
 • 12:11
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 8
 • • LIVE
  Đam Mê Động Cơ
 • 13:18
  Đội Bay Alaska
  Tập 9
  Đội Bay Alaska
 • 14:03
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 4
 • 14:49
  Kim Loại Texas
  Tập 7
  Kim Loại Texas
 • 15:38
  Những Chiếc Xe Độc Đáo (Phần 1)
  Tập 6
 • 16:25
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
  Tập 7
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
 • 17:11
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 7
 • 17:33
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 8
 • 17:57
  Đam Mê Động Cơ
  Tập 3
 • 18:40
  Đội Bay Alaska
  Tập 10
  Đội Bay Alaska
 • 19:26
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 5
 • 20:09
  Kim Loại Texas
  Tập 8
  Kim Loại Texas
 • 21:00
  Bên Trong West Coast Customs
  Tập 6
 • 21:48
  Những Chiếc Xe Đỉnh Cao
  Tập 1
 • 22:37
  JDM Legends
  Tập 5
  JDM Legends
 • 23:22
  Đam Mê Động Cơ
  Tập 3
Đại Tu
Thời gian chiếu: 20:14 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 46 phút

Người ta lừa các chủ xe ngây thơ rằng xe của họ chỉ đáng bỏ đi, không nên sửa làm gì. Nhưng một nhóm cơ khí và thiết kế tài năng sẽ phù phép cho chiếc xe để mang đến bất ngờ cho họ.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật