Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 9)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 9)
 • 01:00
  Fbi: Truy Nã Tới Cùng (Tập 13)
  Fbi: Most Wanted
 • 01:50
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
 • 02:40
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 20)
  S.w.a.t.
 • 03:35
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
 • 04:25
  Magnum P.i. S2 Ep12
  Magnum P.i.
 • 05:15
  Magnum P.i. S2 Ep13
  Magnum P.i.
 • 06:10
  Magnum P.i. S2 Ep14
  Magnum P.i.
 • 07:00
  Magnum P.i. S2 Ep15
  Magnum P.i.
 • 07:55
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 16)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 16)
 • 08:45
  Fbi: Truy Nã Tới Cùng (Tập 13)
  Fbi: Most Wanted
 • 09:40
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
 • 10:30
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 20)
  S.w.a.t.
 • • LIVE
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
 • 12:15
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 11)
  The Walking Dead
 • 13:05
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 12)
  The Walking Dead
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 12)
 • 14:00
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
  The Titan Games
 • 14:55
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 9)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 9)
 • 15:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 9)
  Ncis
 • 16:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 10)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 10)
 • 17:30
  Fbi: Truy Nã Tới Cùng (Tập 13)
  Fbi: Most Wanted
 • 18:20
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
 • 19:10
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 11)
  The Walking Dead
 • 20:00
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 12)
  The Walking Dead
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 12)
 • 20:50
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 20)
  S.w.a.t.
 • 21:40
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
 • 22:30
  Magnum P.i. S2 Ep13
  Magnum P.i.
 • 23:20
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 14)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 14)
Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 21:40 16/09/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật