Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Đặc Nhiệm Magnum (Tập 15)

Yêu thích

Đặc Nhiệm Magnum (Tập 15)

Thời gian chiếu: 05:20 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thomas Magnum là một cựu Hải quân SEAL nằm vùng. Sau khi trở về từ Afghanistan, nhờ tài năng của mình, anh trở thành một điều tra viên tư nhân ở Hawaii với sự giúp đỡ của các cựu chiến binh T.C. Calvin và Rick Wright, và cựu MI.