Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Sự Trỗi Dậy (Tập 9)
  Emergence
  Sự Trỗi Dậy (Tập 9)
 • 01:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep41
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 01:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep42
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 01:50
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 12)
  Fresh Off The Boat
 • 02:15
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
 • 02:40
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 03:05
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep26
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 03:30
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep27
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 03:55
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep28
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 04:25
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 8)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 8)
 • 05:20
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 12)
  Fresh Off The Boat
 • 05:45
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
 • 06:10
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep32
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 06:35
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep33
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 07:00
  Sự Trỗi Dậy (Tập 8)
  Emergence
 • 07:50
  Sự Trỗi Dậy (Tập 9)
  Emergence
  Sự Trỗi Dậy (Tập 9)
 • 08:45
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 8)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 8)
 • 09:40
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 12)
  Fresh Off The Boat
 • 10:05
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
 • 10:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 1)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 1)
 • 11:20
  Sự Trỗi Dậy (Tập 8)
  Emergence
 • • LIVE
  Sự Trỗi Dậy (Tập 9)
 • 13:05
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep33
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 13:30
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 8)
  Criminal Minds
 • 14:25
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 9)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 13 - Tập 9)
 • 15:15
  Xác Sống (Phần 1 - Tập 5)
  The Walking Dead
 • 16:10
  Xác Sống (Phần 1 - Tập 6)
  The Walking Dead
  Xác Sống (Phần 1 - Tập 6)
 • 17:00
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 13)
 • 17:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 1)
  9-1-1
 • 18:20
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 2)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 2)
 • 19:10
  Next Ep3
  Next
 • 20:00
  Người Nhìn Thấy Tương Lai (Tập 4)
  Next
  Người Nhìn Thấy Tương Lai (Tập 4)
 • 20:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
  Ncis
 • 21:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 18)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 18)
 • 22:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 2)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 2)
 • 23:20
  Người Nhìn Thấy Tương Lai (Tập 3)
  Next
  Người Nhìn Thấy Tương Lai (Tập 3)
FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 14)
Thời gian chiếu: 01:50 26/09/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật