Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 01:00
  The Passage (Tập 6)
  The Passage
  The Passage (Tập 6)
 • 01:50
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 20)
  S.w.a.t.
 • 02:40
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 3 - Tập 21)
  S.w.a.t.
 • 03:35
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 4)
  S.w.a.t.
 • 04:25
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
 • 05:15
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 17)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 17)
 • 05:45
  The Passage (Tập 6)
  The Passage
  The Passage (Tập 6)
 • 06:40
  The Titan Games S1 Ep2
  The Titan Games
 • • LIVE
  Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
 • 08:25
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 17)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 17)
 • 08:50
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 4)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 4)
 • 09:40
  The Passage (Tập 6)
  The Passage
  The Passage (Tập 6)
 • 10:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 10)
  Ncis: New Orleans
 • 11:25
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 12:15
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 16)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 16)
 • 12:45
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 4)
  S.w.a.t.
 • 13:35
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
 • 14:25
  The Passage (Tập 6)
  The Passage
  The Passage (Tập 6)
 • 15:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 15)
  Ncis
 • 16:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
 • 17:00
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
 • 17:30
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
  S.w.a.t.
 • 18:20
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
 • 19:10
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S6 Ep13
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
 • 20:50
  The Titan Games S1 Ep2
  The Titan Games
 • 21:40
  Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
 • 22:30
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 5)
 • 23:20
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 5 - Tập 13)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 5 - Tập 13)
Hành Vi Phạm Tội (Phần 14 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 07:30 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật