Sorry, this video is not available in your country.

FX HD Giáo Hoàng Mới (Tập 9)

Yêu thích

Giáo Hoàng Mới (Tập 9)

Thời gian chiếu: 00:30 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

The New Pope là một bộ phim truyền hình dài tập, đây là phần tiếp theo của loạt phim The Young Pope năm 2016. Bộ phim gồm chín tập có sự tham gia của Jude Law, lặp lại vai trò của ông là Giáo hoàng Pius XIII, và John Malkovich trong vai Giáo hoàng John Paul III.