Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Siêu Trí Tuệ Việt Nam (Tập 3)

Yêu thích

Siêu Trí Tuệ Việt Nam (Tập 3)

Thời gian chiếu: 20:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Dù bạn là ai, đến từ đâu? Nếu bạn có thể tạo ra những điều khác biệt với bộ não siêu phàm hãy đến ngay Siêu Trí Tuệ Việt Nam, nơi tôn vinh những người có trí tuệ siêu phàm, chưa từng được biết đến.