Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Vườn sao mai
 • 00:15
  Gia đình muôn mặt
 • 00:40
  A bạn đây rồi
 • 00:55
  Ống nhòm nhí
 • 01:20
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 01:35
  Biệt đội phấn trắng
 • 02:00
  Sitcom: Nữ hoàng livestream
 • 02:30
  Phim truyện: Bánh mì ông Màu
 • 03:00
  Hô biến
 • 03:30
  Ngạc nhiên chưa?
 • 04:00
  Sitcom: Bẫy mỹ nhân
 • 04:30
  Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
 • 05:00
  Vườn sao mai
 • 05:15
  Gia đình muôn mặt
 • 05:40
  Người bạn thiên nhiên
 • 06:00
  A bạn đây rồi
 • 06:15
  Ống nhòm nhí
 • 06:40
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 06:55
  Sitcom: Nữ hoàng livestream
 • 07:25
  Phim truyện: Bánh mì ông Màu
 • 07:55
  Phim hoạt hình: Croods - Mùa 2
 • 08:15
  Hô biến
 • 08:45
  Ngạc nhiên chưa?
 • 09:15
  Vườn sao mai
 • 09:30
  Sitcom: Bẫy mỹ nhân
 • 10:00
  Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
 • 10:30
  Phim hoạt hình: Rồng - Mùa 1
 • 10:50
  Biệt đội phấn trắng
 • 11:15
  Gia đình muôn mặt
 • 11:40
  Người bạn thiên nhiên
 • 12:00
  Sitcom: Nữ hoàng livestream
 • 12:30
  Phim truyện: Bánh mì ông Màu
 • 13:00
  Phim hoạt hình: Croods - Mùa 2
 • 13:20
  A bạn đây rồi
 • 13:35
  Ống nhòm nhí
 • 14:00
  Biệt đội phấn trắng
 • 14:25
  Phim hoạt hình: Rồng - Mùa 1
 • 14:45
  Hô biến
 • 15:15
  Ngạc nhiên chưa?
 • 15:45
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 16:00
  Phim hoạt hình: Croods - Mùa 2
 • 16:20
  Sitcom: Bẫy mỹ nhân
 • 16:50
  Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
 • 17:20
  Phim hoạt hình: Rồng - Mùa 1
 • 17:40
  Vườn sao mai
 • 17:55
  Gia đình muôn mặt
 • 18:20
  Người bạn thiên nhiên
 • 18:40
  Ống nhòm nhí
 • 19:05
  Phim hoạt hình: Croods - Mùa 2
 • 19:25
  Phim hoạt hình: Rồng - Mùa 1
 • 19:45
  Sitcom: Nữ hoàng livestream
 • • LIVE
  Phim truyện: Bánh mì ông Màu
 • 20:45
  A bạn đây rồi
 • 21:00
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 21:15
  Biệt đội phấn trắng
 • 21:40
  Người bạn thiên nhiên
 • 22:00
  Sitcom: Bẫy mỹ nhân
 • 22:30
  Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
 • 23:00
  Hô biến
 • 23:30
  Ngạc nhiên chưa?

HTV3
Phim truyện: Bánh mì ông Màu

20:15
04/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật