Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Những hộp quà xinh
 • 00:35
  Phim Những đứa con từ trên trời rơi xuống
 • 01:20
  Vườn sao mai
 • 01:35
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 01:50
  Ngạc nhiên chưa
 • 02:15
  A! Bạn đây rồi
 • 03:15
  Phim Con anh con em con chúng ta
 • 03:40
  Phim Cha anh mẹ em
 • 04:00
  Micro kết nối
 • 04:15
  Kiến thức cuộc sống
 • 04:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 04:45
  Vườn âm nhạc
 • 05:50
  Cảnh đẹp thành phố
 • 05:55
  Ca nhạc
 • 06:00
  Nào ta cùng vui
 • 06:15
  Ống nhòm nhí
 • 06:40
  Vườn sao mai
 • 06:55
  A! Bạn đây rồi
 • 07:10
  Ngạc nhiên chưa
 • 07:35
  1001 chuyện
 • 08:00
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 08:30
  Micro kết nối
 • 08:45
  Kiến thức cuộc sống
 • 09:00
  Phim Con anh con em con chúng ta
 • 09:45
  Phim Nhật ký nàng xuân
 • 10:00
  Phim Cưới ai ai cưới
 • 10:15
  Vườn sao mai
 • • LIVE
  Vườn âm nhạc
 • 11:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 11:45
  Nào ta cùng vui
 • 12:00
  Phim Cha anh mẹ em
 • 12:45
  Phim Con anh con em con chúng ta
 • 13:30
  Những hộp quà xinh
 • 13:55
  Vườn sao mai
 • 14:10
  Ca nhạc
 • 14:15
  Kiến thức cuộc sống
 • 14:30
  1001 chuyện
 • 14:55
  Ca nhạc
 • 15:00
  Phim Những đứa con từ trên trời rơi xuống
 • 15:45
  Phim Nhật ký nàng xuân
 • 16:15
  Phim Cưới ai ai cưới
 • 16:30
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 16:45
  Micro kết nối
 • 17:00
  Những hộp quà xinh
 • 17:25
  Vườn sao mai
 • 17:40
  Nào ta cùng vui
 • 17:55
  Ống nhòm nhí
 • 18:20
  A! Bạn đây rồi
 • 18:35
  Ngạc nhiên chưa
 • 19:00
  Vườn âm nhạc
 • 20:00
  Phim Cha anh mẹ em
 • 20:45
  Phim Tình như vô hình
 • 21:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 21:45
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 22:00
  Phim Cha anh mẹ em
 • 22:45
  Vườn âm nhạc
 • 23:45
  Ống nhòm nhí

HTV3
Vườn âm nhạc

10:30
05/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật