Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • Chưa có lịch phát sóng
Vợ Chúa Chồng Tôi (Tập 7+8)
Thời gian chiếu: 15:00 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một ngôi nhà hạnh phúc phải được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, lòng chung thủy và sự dung hòa các mối quan hệ… chứ không phải những quy tắc “vợ chúa chồng tôi” hay ngược lại. Nhưng để theo đuổi những giá trị này, một cuộc chiến bùng nổ đã xảy ra...

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật