Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Tùy Đường Anh Hùng (Phần 2)

Yêu thích

Tùy Đường Anh Hùng (Phần 2)

Thời gian chiếu: 21:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bối cảnh phim trải dài từ khi nhà Tùy thành lập rồi diệt vong, cho đến khi Lý Thế Dân đăng cơ, tạo ra thời kỳ Trinh Quan Chi Trị, bên cạnh đó là những trận chiến của các anh hùng trại Ngõa Cương. Các nhân vật nữ của phim có: Độc Cô Thị, Tiêu hậu, Như Ý công chúa, Hồng Phất Nữ, Trưởng Tôn hoàng hậu... Các vị đế vương như Tùy Dạng đế, Lý Thế Dân cho đến các anh hùng thảo mãng như Tần Quỳnh, La Thành, Trình Giảo Kim, Đơn Hùng Tín, Uất Trì Cung cũng được tập trung thể hiện.