Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:20
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 2)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 2)
 • 07:05
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
 • 07:55
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
 • 08:40
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
 • 09:30
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 19)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 19)
 • 10:20
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 5)
  A Discovery Of Witches S3
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 5)
 • 11:10
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
 • 12:00
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
 • 12:50
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 2)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 2)
 • 13:35
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
 • 14:25
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 4)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 4)
 • 15:15
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 5)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 5)
 • 16:00
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 7)
  A Discovery Of Witches S3
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 7)
 • 16:50
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 1)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 1)
 • 17:40
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 2)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 2)
 • 18:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 4)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 4)
 • 19:15
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 9)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 9)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 10)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 10)
 • 20:50
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
 • 21:35
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
 • 22:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 4)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 4)
 • 23:15
  A Discovery Of Witches S3
  Ep 7
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 10:25 23/09/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật