Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  The Last Ship S2
  Ep 11
 • 01:05
  Domina
  Ep 7
 • 02:00
  Domina
  Ep 8
 • 03:00
  Travelers S3
  Ep 5
 • 03:50
  Travelers S3
  Ep 6
 • 04:40
  Fbi S2
  Ep 5
 • 05:30
  Chicago P.d. S6
  Ep 19
 • 06:20
  Strike Back S5
  Ep 6
 • 07:10
  Strike Back S5
  Ep 7
 • 07:55
  Supernatural S4
  Ep 2
 • 08:45
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 11)
  The Last Ship S2
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 11)
 • 09:35
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 5)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 5)
 • 10:20
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
 • 11:10
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
 • 12:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
 • 12:45
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
 • 14:25
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 12)
  The Last Ship S2
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 12)
 • 15:10
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 8)
  Strike Back S5
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 8)
 • 16:00
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 9)
  Strike Back S5
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 9)
 • 16:50
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
 • 17:35
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
 • 19:15
  FBI (Phần 2 - Tập 5)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 5)
 • 20:00
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
 • • LIVE
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 20)
 • 21:35
  Domina
  Ep 7
 • 22:30
  Domina
  Ep 8
 • 23:30
  Supernatural S4
  Ep 4
Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 11)
Thời gian chiếu: 20:50 26/11/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trong tương lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này chiếm lấy cuộc sống của những người khác trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật